Dobrý deň, moje meno je  

Katarína Vidová

Vítam vás na stránke

tlmočníckej služby pre nepočujúcich občanov v posunkovej reči na VÚC

Bratislavského samosprávneho kraja.

Pozrite Si Video A Zistite Viac :

kristina-litvjak-FO18LpXMlvk-unsplash.jp

Dobrý deň prajem - vítam Vás,

 

od 01. 09. 2019 poskytujem tlmočnícku službu pre nepočujúcich občanov v posunkovej reči na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Som zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb  Bratislavského samosprávneho kraja ako poskytovateľ tlmočníckej služby. 

 

Mám podpísanú zmluvu s Bratislavským samosprávnym krajom, na základe ktorej Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok na poskytovanie tlmočníckej služby.

 

 

Tlmočnícku službu poskytujem na základe zmluvy. Nepočujúcim, ktorí požiadali o poskytovanie tlmočníckej služby Bratislavský samosprávny kraj a s ktorými ja uzatvorím zmluvu o poskytovaní tlmočníckej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z., poskytujem tlmočnícku službu bezplatne - neplatia nič.  

 

 

Tlmočeniu sa venujem už 38 rokov.

 

 

Pomáham nepočujúcim pri vybavovaní úradných záležitosti, pri návšteve u lekára, pri vybavovaní bankových záležitostí, na kultúrnych podujatiach a pri riešení rôznych životných situácií.

 

 

Nepočujúci radi využívajú modernú technológiu cez mobilné siete a preto poskytujem aj online tlmočenie cez rôzne mobilné aplikácie.

 

Je to výborná pomoc pri dorozumievaní a pri dohadovaní termínov a riešení rôznych situácií.

 

Práca s nepočujúcimi ma vždy bavila, nepočujúcich mám rada a snažím sa im svedomito pomáhať a prekonávať ich každodennú komunikačnú bariéru.

 

Teším sa na Vás!